User Transaction List

Fetch a list of transactions for a specific user.

GET /api/v1/partners/users/{user_id}/transactions

The following parameters are required:

currency_code

transactions by currency

type

transactions by type

state

transaction state - pending, executed etc

id

transaction id

page

current page of responses

per_page

how many results per page of responses

$client = new \GuzzleHttp\Client();
$response = $client->get(
  'https://api.kriptomat.io/api/v1/partners/users/1/transactions',
  [
    'headers' => [
      'X-Requested-With' => 'XMLHttpRequest',
      'Authorization' => 'Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6ImZjMzcwNGUxYzJhZGJmNGZkMmQyMWNhZDJjNzcwMjk5NzFmODFkNzc2OTczMTRlOTVhOTllNTYwMjAwMjIwMmYxZmIwZDczODRkYTU4YTkzIn0.eyJhdWQiOiI1IiwianRpIjoiZmMzNzA0ZTFjMmFkYmY0ZmQyZDIxY2FkMmM3NzAyOTk3MWY4MWQ3NzY5NzMxNGU5NWE5OWU1NjAyMDAyMjAyZjFmYjBkNzM4NGRhNThhOTMiLCJpYXQiOjE1NDU3MzQyMTIsIm5iZiI6MTU0NTczNDIxMiwiZXhwIjoxNTQ1NzM3ODEyLCJzdWIiOiIyIiwic2NvcGVzIjpbXX0.oD29UustUU7zwBcyp2M45pkAK2c71i6JjQsQTLNfgKQgq9j7lRNy34YbD28MisBpIOrSn7tBRfX2N-CiwxDaeFlNndYGV_8p2zWkzt_S3-Anpg0a1tyImwRp1WgORnD30-kpmwKVsbDJ1C3Mk-TiRgdXBKDGbs43UQ7uG27UoyEeqcyHMDpz0FOa0-ITcwZh2n4lp1gcHpQnon0L-_suTTUvLvPK-yy-nqcHURa5Fmk8dWKechrcZaFwd62T7f2ZuybuM9DjPd87rXHxOYged63Om9OnVOEcWkGSyAeiGwgV4lCFRMQNKUQnp1W_M0gIarwesgJHq4XKBn69SuMJDfUo3oGM3LoxBm_9OfF276SZ3Ta8_njENLX2Dzg-b4FV-GitUeQmJBAji0mwGqp-nhPFCyCUZ91qvNx6tNLAdHR0R3jrJAdBKbw44AfqgABFdzfh1iuahSU1JQ7hu3OIhnvEyWf9XECPdJLywgXNP6Cr2fZpUUxu7EedqJDklPBBZQ-cChvfj8hR4mpdT61DX_1BgwEofOsqRHvvbxaYUVL320MgYKMiS2USXe5d0oznOzJfq7NJ3hIyzCqgITt7w1iChyiNpaTtyp2CysAVSWHOjpFxp00756533ck3CJN8EpccjHiq5sWSaed1iFUKRjicd_4GPNKTmJMPCfg97WI',
    ],
  ]
);
$body = $response->getBody();
print_r(json_decode((string) $body));

This will return

{
  "status": true,
  "data": {
    "transactions": [
      {
        "id": 128,
        "user_id": 2,
        "type": "buy",
        "amount": 0.0623414132,
        "pair": "btceur",
        "price": 2341.67,
        "date": "2018-11-27T13:46:22.658",
        "state": "success",
        "fee": 2,
        "subtotal": 98,
        "total": 100
      },
      {
        "id": 3293,
        "user_id": 2,
        "type": "sell",
        "amount": 0.0623414313,
        "pair": "btceur",
        "price": 2341.67,
        "date": "2018-11-27T13:46:22.658",
        "state": "success",
        "fee": 2,
        "subtotal": 98,
        "total": 100
      },
      {
        "id": 472,
        "user_id": 2,
        "type": "fiat_deposit",
        "amount": 99,
        "pair": null,
        "price": null,
        "date": "2018-11-27T13:46:22.658",
        "state": "success",
        "fee": 1,
        "subtotal": 99,
        "total": 100
      },
      {
        "id": 628,
        "user_id": 2,
        "type": "fiat_withdrawal",
        "amount": 100,
        "pair": null,
        "price": null,
        "date": "2018-11-27T13:46:22.658",
        "state": "success",
        "fee": 1,
        "subtotal": 100,
        "total": 99
      }
    ],
    "meta": {
      "current_page": 1,
      "total_pages": 24,
      "total_count": 102,
      "per_page": 8,
      "last_page": false,
      "out_of_range": false
    }
  }
}

Last updated