User limits

GET /api/v1/partners/users/{user_id}/limits

Returns the information about the user’s fiat limits regarding deposit or withdrawal

Optional parameter type which can be fiat_withdrawal or fiat_deposit

GET /api/v1/partners/users/{user_id}/limits?type=fiat_withdrawal
// returns information about withdrawl limit

GET /api/v1/partners/users/{user_id}/limits?type=fiat_deposit
// returns information about withdrawl limit

Note: Users β€˜id’ is passed in the url {user_id}

$client = new \GuzzleHttp\Client();
$response = $client->get(
  'https://api.kriptomat.io/api/v1/partners/users/1/limits?type=fiat_deposit',
  [
    'headers' => [
      'X-Requested-With' => 'XMLHttpRequest',
      'Authorization' => 'Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJSUzI1NiIsImp0aSI6ImZjMzcwNGUxYzJhZGJmNGZkMmQyMWNhZDJjNzcwMjk5NzFmODFkNzc2OTczMTRlOTVhOTllNTYwMjAwMjIwMmYxZmIwZDczODRkYTU4YTkzIn0.eyJhdWQiOiI1IiwianRpIjoiZmMzNzA0ZTFjMmFkYmY0ZmQyZDIxY2FkMmM3NzAyOTk3MWY4MWQ3NzY5NzMxNGU5NWE5OWU1NjAyMDAyMjAyZjFmYjBkNzM4NGRhNThhOTMiLCJpYXQiOjE1NDU3MzQyMTIsIm5iZiI6MTU0NTczNDIxMiwiZXhwIjoxNTQ1NzM3ODEyLCJzdWIiOiIyIiwic2NvcGVzIjpbXX0.oD29UustUU7zwBcyp2M45pkAK2c71i6JjQsQTLNfgKQgq9j7lRNy34YbD28MisBpIOrSn7tBRfX2N-CiwxDaeFlNndYGV_8p2zWkzt_S3-Anpg0a1tyImwRp1WgORnD30-kpmwKVsbDJ1C3Mk-TiRgdXBKDGbs43UQ7uG27UoyEeqcyHMDpz0FOa0-ITcwZh2n4lp1gcHpQnon0L-_suTTUvLvPK-yy-nqcHURa5Fmk8dWKechrcZaFwd62T7f2ZuybuM9DjPd87rXHxOYged63Om9OnVOEcWkGSyAeiGwgV4lCFRMQNKUQnp1W_M0gIarwesgJHq4XKBn69SuMJDfUo3oGM3LoxBm_9OfF276SZ3Ta8_njENLX2Dzg-b4FV-GitUeQmJBAji0mwGqp-nhPFCyCUZ91qvNx6tNLAdHR0R3jrJAdBKbw44AfqgABFdzfh1iuahSU1JQ7hu3OIhnvEyWf9XECPdJLywgXNP6Cr2fZpUUxu7EedqJDklPBBZQ-cChvfj8hR4mpdT61DX_1BgwEofOsqRHvvbxaYUVL320MgYKMiS2USXe5d0oznOzJfq7NJ3hIyzCqgITt7w1iChyiNpaTtyp2CysAVSWHOjpFxp00756533ck3CJN8EpccjHiq5sWSaed1iFUKRjicd_4GPNKTmJMPCfg97WI',
      'Content-Type' => 'application/json',
    ],
  ]
);
$body = $response->getBody();
print_r(json_decode((string) $body));

This will return

{
	"status": true,
	"data": {
		"status": "listed",
		"limits": [
			{
				"id": 32,
				"created_at": "2022-02-04T09:40:06.191Z",
				"updated_at": "2022-02-04T09:40:06.191Z",
				"old_tier": "basic",
				"code": "fiat_deposit",
				"daily": 15000,
				"monthly": 15000,
				"state": "active",
				"tier_id": 1,
				"global": false
			},
			{
				"id": 34,
				"created_at": "2022-02-04T09:40:06.793Z",
				"updated_at": "2022-02-04T09:40:06.793Z",
				"old_tier": "basic",
				"code": "fiat_withdrawal",
				"daily": 15000,
				"monthly": 15000,
				"state": "active",
				"tier_id": 1,
				"global": false
			}
		],
		"fiat_spent_withdrawal": {
			"day_used": 0,
			"month_used": 15000
		},
		"fiat_spent_deposit": {
			"day_used": 0,
			"month_used": 4999.01
		}
	}
}

Last updated